لطفا لایسنس قالب مدیفای را از پیشخوان فعال نمایید.

دسته بندی ها: رویدادها

22 فروردین 1401 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

کارگاه‌های هنر به نام «خانه‌های روشن» برای مادران و زنان تحت پوشش در خانه کودک مهر برگزار شد

در تابستان امسال کارگاه‌های هنر به نام «خانه‌های روشن» برای مادران و زنان تحت پوشش در خانه کودک مهر برگزار شد. رویکرد این کلاس‌ها هنردرمانی بود. تلاش شد تا با کمک تأثیر هنر برای درمان آسیب‌های روحی و روانی زنانی که تجربه خشونت خانگی داشتند، به آنها کمک شود. نتیجه‌ی این کلاس پنج‌شنبه و جمعه ۷ و ۸ بهمن ماه در موزه‌ی خیمه شب‌بازی به نمایش درآمد.

13 آذر 1400 توسط مدیر سایت 0 دیدگاه

مشاوره مادران

برگزاری جلسه مشاوره برای مادران

 

 

 

 

 

 

14 مهر 1400 توسط rezamhrf 0 دیدگاه

نیاز کودکان

خانه کودک مهر دروازه غار برای امکان ادامه ی تحصیل کودکان کار و خیابان هیچ باری از این فرآیند را به خانواده ها منتقل نمیکند. به این ترتیب تأمین کتاب و لوازم تحریر تمامی کودکان تحت پوشش توسط مؤسسه و به یاری حامیان و همراهان همیشگی انجام شد. اما با توجه به این که بخش اصلی آموزش ها در حال حاضر غیرحضوری است، مؤسسه برای تأمین گوشی هوشمند نیز همچنان موانعی دارد.

14 مهر 1400 توسط rezamhrf 0 دیدگاه

پایگاه موقت واکسیناسیون

پایگاه موقت واکسیناسیون کرونا هم زمان با شروع سال تحصیلی در خانه کودک مهر مستقر شد. خانواده های کودکان خصوصاً مادران آنها و زنان تحت پوشش هدف اصلی این پایگاه موقت بودند. از سال گذشته با توجه به مشکلات متعدد آموزش غیرحضوری کودکان کار همواره کلاس های حضوری به صورت محدود برقرار بودند. به این ترتیب با سرعت گرفتن واکسیناسیون خانواده ها، کلاس های حضوری با امنیت بیشتری برای سلامت کودکان و معلمان برگزار خواهند شد.

14 مهر 1400 توسط rezamhrf 0 دیدگاه

آغاز سال جدید

دهم مهر ماه 1400 سال تحصیلی جدید در خانه کودک مهر دروازه غار تهران آغاز شد. در این روز برای توزیع وسایل مورد نیاز مانند کتاب ها و لوازم تحریر با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور خانم دکتر، کودکان تحت پوشش در خانه کودک مهر حاضر شدند. آشنایی دانش آموزان یک کلاس با یکدیگر و همین طور آشنایی کودکان کلاس اول با فضای مدرسه مهمترین اهداف این روز بودند.